Hội nghị công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng năm 2018

        Để kiểm điểm việc thực hiện dân chủ trong năm 2017 và đề ra phương hướng triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018, ngày 15/12/2017 Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã trang trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2018.
      Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; đồng chí Nguyễn Chu Giang, Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam và đại diện Ban Chỉ đạo về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam về dự và chỉ đạo Hội nghị.
     Hội nghị đã thông qua bản Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018; Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Thanh tra nhân dân; Quy chế chi tiêu nội bộ. Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến tham gia, đóng góp, đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2018.
     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đạt được trong năm 2017 và mong rằng, năm 2018, tập thể cán bộ công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cục Hàng hải Việt Nam.
    Sau một buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã tập trung bàn bạc, thảo luận và biểu quyết thông qua 12 chỉ tiêu cơ bản, làm cơ sở để xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng trong năm 2018.
    Các hình ảnh diễn ra tại Hội Nghị: