Hội nghị công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng năm 2019

     Để kiểm điểm việc thực hiện dân chủ trong năm 2018 và đề ra phương hướng triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019, ngày 14/12/2018 Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã trang trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2019.

     Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; đồng chí Nguyễn Chu Giang, Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam và đại diện Ban Chỉ đạo về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam.

     Hội nghị đã thông qua bản Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021; Hội nghị đã biểu quyết thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; Công chức, viên chức đã tham gia, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2019.

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã nghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đạt được trong năm 2018 và mong rằng sang năm mới  năm 2019, tập thể cán bộ công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cục Hàng hải Việt Nam.

     Sau một buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã tập trung bàn bạc, thảo luận và biểu quyết thông qua 13 chỉ tiêu cơ bản, làm cơ sở để xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng trong năm 2019.

     Các hình ảnh diễn ra tại Hội Nghị: