Hội nghị góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về Quản lý cảng biển và luồng hàng hải

     Ngày 27/10/2012, tại Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho Thông tư hướng dẫn Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về Quản lý cảng biển và luồng hàng hải. Tham dự Hội nghị có Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Bùi Thiên Thu, các Lãnh đạo và chuyên viên phòng Pháp Chế, Công trình Hàng hải, An toàn, an ninh Hàng hải Cục Hàng hải Việt Nam, Lãnh đạo các Cảng vụ hàng hải trên toàn quốc.

     Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo tóm tắt bản dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải do ông Vũ Thế Quang – Trưởng phòng Pháp chế, Cục Hàng hải Việt Nam trình bày.

     Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến thảo luận từ các Cảng vụ hàng hải tập trung vào 3 vấn đề chính. Cụ thể: Quản lý hoạt động của tàu thuyền tại cảng, bến thủy nội địa và cảng cá trong vùng nước cảng biển; quản lý các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, tổ chức lập và công bố thông báo hàng hải.

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Bùi Thiên Thu đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm của Lãnh đạo các Cảng vụ hàng hải trong việc kịp thời cập nhật, nghiên cứu và đã có những ý kiến sát thực đối với những nội dung trọng tâm trong bản dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải. Mặt khác, Phó Cục trưởng cũng yêu cầu các Cảng vụ hàng hải cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Bộ Luật Hàng hải Việt Nam, Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về Quản lý cảng biển và luồng hàng hải và các văn bản pháp luật có liên quan khác tới các cơ quan, đơn vị có liên quan, đồng thời đề xuất đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để trợ giúp tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”.