Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Công ước về tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) tại khu vực Cảng biển Hải Phòng

Ngày 17/10/2010, tại trụ sở Cảng vụ hàng hải Hải Phòng diễn ra Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Công ước về tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) tại khu vực Cảng biển Hải Phòng do ông Trần Thanh Minh – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì.

Tham gia Hội nghị có đại diện Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng Cục Hải quan, Bộ tư lệnh Biên phòng, Cục Y tế dự phòng- Bộ Y tế, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại Cảng, Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam và một số ban ngành liên quan. 

Tại Hội nghị, Ông Trần Thanh Minh – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng. Đồng thời cũng nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, tồn tại của việc triển khai thực hiện Công ước FAL 65 tại khu vực cảng biển Hải Phòng.

Cũng tại Hội nghị, ông Bùi Văn Minh – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính cho tàu thuyền đến, rời cảng biển theo hướng một đầu mối tại trụ sở Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo thủ tục điện tử tại khu vực cảng biển Hải Phòng. Ngoài ra, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng còn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giám sát hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.