Hội nghị phổ biến tuyên truyền pháp luật hàng hải dự án cảng Lạch Huyện

    Nhằm triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn hàng hải cho việc thi công gói thầu số 6 dự án cảng Lạch Huyện. Chiều ngày 30/8/2013, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng chủ trì tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật hàng hải liên quan đến công tác đảm bảo an toàn hàng hải cho Dự án cảng Lạch Huyện. Tham dự hội nghị có Đại diện Liên danh PENTA-TOA JOIT VENTURE, các Nhà thầu cùng các chủ phương tiện tham gia thi công cơ sở hạ tầng cảng Lạch Huyện gói thầu số 6.

    Tại Hội nghị, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã giới thiệu về đặc điểm khu vực thi công gói thầu số 6, Kế hoạch đảm bảo an toàn hàng hải trong quá trình thi công đồng thời hướng dẫn các chủ tàu, thuyền trưởng tuyến hành trình cụ thể đối với phương tiện thi công khi hành trình trên luồng, cách thức liên lạc và các quy định pháp luật có liên quan …

 


    Kết thúc Hội nghị, Đại diện Liên danh PENTA-TOA JOIT VENTURE cùng các nhà thầu đã gửi lời cảm ơn tới Cảng vụ hàng hải Hải Phòng về sự hợp tác trong thời gian qua và mong muốn thời gian tới, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tiếp tục phối hợp, giúp đỡ các đơn vị thi công để hoàn thành các gói thầu theo đúng tiến độ của toàn Dự án xây cảng Quốc tế Lạch Huyện Hải Phòng.