Hội nghị Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng

     Chiều ngày 04/11/2014, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014.

     Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Minh – Bí thư Đảng bộ – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải phòng, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng, phó các phòng, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, viên chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Thành trình bày Báo cáo trước Hội nghị

     Sau khi nghe báo cáo sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2014 do đồng chí Nguyễn Ngọc Thành – Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng trình bày cùng với ý kiến tham luận của chuyên viên các phòng, đơn vị, theo đó: Trong 9 tháng đầu năm 2014, tình hình hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng tiếp tục được duy trì và phát triển. Sản lượng hàng hóa thông qua khu vực 9 tháng đầu năm 2014 đạt 48,7 triệu tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2013, số lượng tàu Việt Nam và nước ngoài vào, rời khu vực cảng biển Hải Phòng đạt 13.395 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2013. Thu phí Cảng vụ đạt 54,8 tỉ đồng, thu phí Bảo đảm hàng hải đạt 122,2 tỉ đồng. Trật tự an toàn giao thông hàng hải tại khu vực tiếp tục được duy trì ổn định. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến mọi đối tượng tham gia hoạt động hàng luôn được quan tâm nên ý thức chấp hành pháp luật hàng hải được nâng cao, các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải giảm.


Giám đốc Bùi Văn Minh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc đánh giá cao những thành tích đạt đã được của các phòng, đơn vị trong 9 tháng đầu năm, góp phần vào thành tích chung của cơ quan. Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014, cán bộ, công chức, viên chức cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, tác phong làm việc, chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật, đẩy mạnh thực hiện văn hóa công sở theo “4 xin – 4 luôn” do Công đoàn Giao thông vận tải phát động, tăng cường cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng hải trong khu vực vùng nước cảng biển phát triển.