Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp quản lý hoạt động hàng hải giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2013, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2013.

     Ngày 18/7/2013, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp quản lý hoạt động hàng hải giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2013, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2013.

     Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng, Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I và Cơ quan Thú y Vùng II.


 
Đồng chí Nghiêm Quốc Vinh – Phó Giám đốc phát biểu tại Hội nghị.

     Tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Quốc Vinh – Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã báo cáo những khó khăn, thuận lợi và kết quả của hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng trong 6 tháng đầu năm, cũng như những giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2013 nhằm tăng cường hơn nữa công tác phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng.

     Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển Hải Phòng cùng chia sẻ những khó khăn dẫn tới tác động đối với hoạt động hàng hải trong khu vực, đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Cụ thể: tiếp tục phối hợp chặt chẽ để giải quyết thủ tục cho tàu thuyền đến và rời cảng kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện theo quy định pháp luật; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, công tác phối hợp thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển của tòa án, công tác kiểm tra, giám sát và xử lý đối với các tàu neo đậu dài ngày tại cảng; nâng cao sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển Hải Phòng trong quá trình triển khai cổng thông tin khai báo thủ tục tàu biển, tiếp theo là cổng thông tin Hải quan một cửa quốc gia tại khu vực cảng biển Hải Phòng…