Hội nghị sơ kết công tác thi đua Khối các cơ quan, đơn vị Trung ương hoạt động trong lĩnh vực giao thông thủy trên địa bàn Hải Phòng.

     Ngày 10 tháng 7 năm 2013, Tại trụ sở Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Khối các cơ quan, đơn vị Trung ương hoạt động trong lĩnh vực giao thông thủy trên địa bàn Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2013.

     Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Bí, Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng thành phố Hải Phòng.

     Tại Hội nghị, đại diện Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Khối trưởng Khối Thi đua đã trình bày bản Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động của Khối trong 6 tháng cuối năm 2013.

     Trong 6 tháng đầu năm 2013, các thành viên trong khối đã phát động nhiều đợt thi đua chào mừng các ngày Lễ lớn như: ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5; ngày thành lập Ngành Giao thông vận tải; ngày truyền thống Ngành Hàng hải Việt Nam. Các đơn vị thành viên trong khối đã tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua, kết quả trong 6 tháng đầu năm các đơn vị đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, đảm bảo mục tiêu phát triển của ngành, của đơn vị.

     Trên cơ sở Giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối, phong trào thi đua của Khối đã phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo và có sự gắn kết giữa phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Các phong trào thi đua được tổ chức, phát động và thực hiện nghiêm túc, tích cực, đạt hiệu quả cao.

     Thông qua hoạt động của Khối, các đơn vị thành viên trong khối đã cụ thể hoá nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tiễn của từng đơn vị. Việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác chuyên môn gắn liền với các phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, viên chức của các đơn vị.Đồng chí Nguyễn Hoàng Bí – Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng thành phố phát biểu tại Hội nghị.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Bí – Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng thành phố Hải Phòng đã đánh giá cao kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2013 của Khối. Với vai trò là Khối trưởng, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã làm tốt công tác giao lưu, gắn kết và phối hợp trao đổi kinh nghiệm công tác giữa các đơn vị trong Khối.

     Về phương hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2013, Khối tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm cổ vũ tinh thần, quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của mỗi đơn vị.
Tại Hội nghị, 3/9 đơn vị trong Khối đăng ký phấn đấu đạt Cờ của Ủy ban nhân dân Thành phố, 5/9 đơn vị đăng ký phấn đấu được nhận Bằng Khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng.