Hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng hải trong 6 tháng đầu năm 2010

    Ngày 02/8/2010, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng hải trong 6 tháng đầu năm 2010 và triển khai kế hoạch thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2010. Về dự Hội nghị có ông Trần Thanh Minh- Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; ông Vũ Thế Quang- Trưởng phòng Pháp chế Cục Hàng hải Việt Nam, Ban Lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

    Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được từ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng hải trong 6 tháng đầu năm 2010, cụ thể như sau:                                                                                                                                                                                                                                                               

           

Đối tượng tuyên truyền

           

 Số tàu được tuyên truyền

           

Tờ rơi phát hành

      

Tỷ lệ %

           

Tàu biển Việt Nam

           

 585


470

           

80%

           

Tàu biển nước ngoài

           

 515

           

424

           

            82%

           

Phương tiện thủy nội địa

           

 964

           

930

           

 96%

    

Tổng số đối tượng

           

2064


1824

 

88%

     Việc triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng hải cho đối tượng là tàu thuyền hoạt động trong vùng nước cảng biển Hải Phòng đã được các thuyền trưởng đánh giá cao, đồng tình với nội dung tuyên truyền và cho rằng đây là cơ hội để tìm hiểu sâu hơn các quy định về an toàn hàng hải trong khu vực Cảng biển Hải Phòng. Trong thời gian qua, các tai nạn, sự cố hàng hải trong vùng nước cảng biển Hải Phòng giảm rõ rệt. Đã có sự chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại “Nội quy Cảng biển Hải Phòng” của thuyền trưởng khi hoạt động hàng hải trên luồng và khi cho tàu neo đậu tại các khu vực Bến Lâm, Bạch Đằng, Ninh Tiếp, Bến Gót.

    Hội nghị cũng nêu ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho tàu thuyền ra, vào cảng biển Hải Phòng và mở rộng đối tượng tuyên truyền, phổ biến bao gồm các doanh nghiệp cảng biển, hoa tiêu, tàu lai hoạt động trong vùng nước quản lý, trong đó chú trọng đến kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

    Ông Trần Thanh Minh- Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã biểu dương thành tích đạt được của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng trong 6 tháng đầu năm 2010, đồng thời yêu cầu cần phát huy hơn nữa, duy trì công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng hải trong thời gian tới nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của người tham gia giao thông hàng hải nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong vùng nước Cảng biển Hải Phòng.

   Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị: