Hội nghị tổng kế công tác khoa học công nghệ Cục Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010

Sáng 17/12/2010, tại Cục Hàng hải Việt Nam đã khai mạc Hội nghị tổng kế công tác khoa học công nghệ Cục Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010. Ông Vương Đình Lam Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam – chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Ngọc Huệ – Phó Cục trưởng thường trực Cục Hàng hải Việt Nam, Lãnh đạo các Vụ thuộc Bộ GTVT và Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam.

Tại Hội nghị, các báo cáo tham luận đã nêu bật những thành tựu khoa học công nghệ, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động quản lý của đơn vị trong các năm từ 2005 – 2010. Đồng thời, đưa những đề xuất kiến nghị để công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào việc phát triển kinh tế biển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Nhằm đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển,  đảo,  góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, làm cho đất nước giàu mạnh.