Hội nghị Tổng kết Công tác phối hợp bảo đảm an toàn hàng hải giữa Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng với Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải khu vực II

     Ngày 25/01/2018, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết công tác đảm bảo an toàn hàng hải; công tác phối hợp lập kế hoạch; công tác điều động tàu ra, vào cảng biển của Hoa tiêu hàng hải giữa Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng với Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II.
Về phía Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Ông Nghiêm Quốc Vinh, Phó Giám đốc chủ trì Hội nghị, tham dự gồm các Trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.
     Về phía Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II tham dự gồm có Ông Bùi Đức Hiệp, Giám đốc làm Trường đoàn cùng các Hoa tiêu ngoại hạng.
     Trong bản báo cáo, tổng kết, đánh giá hoạt động hoa tiêu bao gồm nội dung: Công tác dẫn tàu của Hoa tiêu hàng hải; công tác phối hợp trao đổi thông tin; các sự cố tai nạn hàng hải; các khó khăn, vướng mắc; bài học rút kinh nghiệm.
    Trong Hội nghị, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã đưa ra một số vụ tai nạn điển hình trong năm 2017 để phân tích, thảo luận rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác dẫn tàu của Hoa tiêu hàng hải.
    Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cùng với Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II đánh giá cao công tác phối hợp giữa 2 cơ quan, đơn vị và đưa ra 1 số giải pháp phù hợp trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa trong công tác phối hợp và đặc biệt là công tác dẫn tàu của Hoa tiêu hàng hải nhằm giảm thiểu tai nạn hàng hải trong những năm tới.
     Một số hình ảnh tại Hội nghị: