Hội nghị tổng kết công tác phối hợp hoạt động giữa các Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại khu vực cảng biển Hải Phòng năm 2011

Để đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp giữa các Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại khu vực cảng biển Hải Phòng, ngày 09/02/2012, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác phối hợp hoạt động giữa các Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại khu vực cảng biển Hải Phòng năm 2011”. Tham dự hội nghị có lãnh đạo đại diện của các cơ quan như: Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng, Cục Hải Quan thành phố Hải Phòng, Biên Phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng, Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế Hải Phòng, Cơ quan kiểm dịch động vật – Thực vật.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện các Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng đưa ra những đề xuất, kiến nghị và các giải pháp liên quan đến công tác đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, và xây dựng cổng thông tin điện tử dùng chung cho các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng nhằm tiết kiệm thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.

Cũng tại Hội nghị, ông Bùi Văn Minh – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trong năm 2011, đồng thời mong muốn sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới giữa các cơ quan khi thực hiện nhiệm vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cảng, chủ tàu, chủ hàng, tàu thuyền và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan hoạt động hiệu quả góp phần vào sự phát triển kinh tế của thành phố và đất nước trong thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.