Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp quản lý hoạt động hàng hải giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành năm 2013.

     Ngày 14/01/2014, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp quản lý hoạt động hàng hải giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển Hải Phòng năm 2013, triển khai công tác phối hợp thực hiện năm 2014.

     Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng, Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I và Cơ quan Thú y Vùng II.
 

Đại diện Cảng vụ hàng hải Hải Phòng khai mạc Hội nghị

     Tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Quốc Vinh – Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã trình bày kết quả công tác phối hợp quản lý hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng nam 2013. Cụ thể: Trong năm 2013, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã cùng với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển Hải Phòng và các bên liên quan tiến hành giải quyết thủ tục cho 16.841 lượt tàu thuyền ra, vào cảng đảm bảo an toàn, đúng quy định. Trong đó có 7.221 lượt tàu thuyền nước ngoài xuất nhập cảnh; 1.607 lượt tàu Việt Nam xuất nhập cảnh, 8.013 lượt tàu Việt Nam chạy tuyến nội địa; Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 55.361.180 tấn tăng 11% so với năm 2012; Phối hợp thực hiện quyết định bắt giữ 08 tàu biển nước ngoài của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định; Đảm bảo công tác phối hợp xử lý thông tin an ninh cảng biển; Phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm dịch y tế quốc tế, kiểm dịch động vật, thực vật…. Đồng thời nêu những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong thời gian tới nhằm tăng cường hơn nữa công tác phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng.

     Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển Hải Phòng cùng chia sẻ những khó khăn dẫn tới tác động đối với hoạt động hàng hải trong khu vực, đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm 2014. Cụ thể: tiếp tục phối hợp chặt chẽ để giải quyết thủ tục cho tàu thuyền đến và rời cảng kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện theo quy định pháp luật; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, công tác phối hợp thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển của tòa án, công tác kiểm tra, giám sát và xử lý đối với các tàu neo đậu dài ngày tại cảng; nâng cao sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển Hải Phòng trong quá trình triển khai cổng thông tin khai báo thủ tục tàu biển, tiếp theo là cổng thông tin Hải quan một cửa quốc gia tại khu vực cảng biển Hải Phòng..