Hội nghị Tổng kết công tác quản lý hoạt động hàng hải năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 tại khu vực cảng biển Hải Phòng.

      Để đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý hoạt động hàng hải năm 2013 và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao năng lực khai thác hệ thống cảng biển Hải Phòng, đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của thành phố, đồng thời tăng cường công tác phối hợp quản lý nhà nước về hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng đạt hiệu quả, ngày 05/3/2014, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác quản lý hoạt động hàng hải năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 tại khu vực cảng biển Hải Phòng”. Tới dự Hội nghị có Đồng chí Dương Anh Điền – Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Đồng chí Bùi Thiên Thu – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Đại diện lãnh đạo các Vụ thuộc Bộ Giao thông vận tải, các phòng, đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thành phố Hải Phòng như: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Cảnh sát PCCC, Công an thành phố Hải Phòng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; UBND các quận, huyện: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Cát Hải, Bạch Long Vỹ, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải trên địa bàn thành phố.
 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thành – Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng báo cáo đánh giá những kết quả đã đạt trong hoạt động hàng hải năm 2013

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành – Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng trình bày báo cáo đánh giá những kết quả đã đạt trong hoạt động hàng hải năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, đồng thời nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong hoạt động của hệ thống cảng biển Hải Phòng.

     Cũng tại Hội nghị, đại diện các Cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị và các giải pháp liên quan đến công tác đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, nâng cao năng lực khai thác hệ thống cảng biển Hải Phòng.

 

Đồng chí Dương Anh Điền – Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 
Đồng chí Bùi Thiên Thu – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Dương Anh Điền và đồng chí Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Bùi Thiên Thu biểu dương những kết quả đã đạt được của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh hàng hải trong năm 2013. Đồng thời, yêu cầu Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phát huy hơn nữa những thành tích đạt được, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, điều hành, quản lý tàu thuyền ra, vào khu vực cảng biển Hải Phòng hợp lý, đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cảng biển khu vực Hải Phòng, góp phần đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thành phố và khu vực phía Bắc trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
 

Đồng chí Bùi Văn Minh – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận Hội nghị

     Đồng chí Bùi Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, đồng thời đề xuất, kiến nghị cũng như đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ năm 2014, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cảng, chủ tàu, chủ hàng, tàu thuyền và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan hoạt động hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2003 của Bộ Chính trị  khoá IX về xây dựng và phát triển Hải Phòng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nghị quyết TW4 (Khoá X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và Kết luận số 72-KL/W ngày 10/10/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX ” Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”: Phát triển theo hướng phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế để xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại, trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước…

 
Hội nghị Tổng kết công tác quản lý hoạt động hàng hải năm 2013
 
 

Các Đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị


 
Các Đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị

 
Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Dương Anh Điền tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2013 cho Cảng vụ hàng hải Hải Phòng