Hội nghị triển khai Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phối hợp TKCN trên biển và vùng nước cảng biển.

     Ngày 06/6/2014 đồng chí Nguyễn Hoàng – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã chủ trì Hội nghị tập huấn và triển khai Quyết định số 06/2014/QĐ-TTG ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển và vùng nước cảng biển tại Hải Phòng.

     Cùng tham dự Hội nghị, có đồng chí Đặng Thanh – Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN, đồng chí Nguyễn Hoàng Huyến – Chánh Văn phòng Ban PCLB & TKCN Bộ Giao thông vận tải, đại diện Lãnh đạo các Cảng vụ hàng hải từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế, Lãnh đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, cùng một số cơ quan, đơn vị liên quan.

     Hội nghị tập huấn triển khai Quyết định 06/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm mục đích nâng cao hiểu quả công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển, trong vùng nước cảng biển, giúp người dân yên tâm hơn khi tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Việt Nam, góp phần bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam trên biển, tạo lòng tin và sự hấp dẫn của kinh tế biển Việt Nam đối với quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Hoàng – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam hy vọng Hội nghị tập huấn sẽ giúp các cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu quả và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn, nhằm thực hiện tốt nghĩa vụ nhân đạo của quốc gia thành viên Công ước tìm kiếm cứu nạn trên biển (SAR 79); bảo đảm một môi trường an toàn cho các hoạt động kinh tế trên vùng biển Việt Nam. Việc triển khai, tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển là một yêu cầu bức thiết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn.


Quang cảnh Hội nghị