Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Ngày 06/4/2012, tại thành phố Hải Phòng, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải. Tham dự Hội nghị có Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Dương Chí Dũng, các Phó Cục trưởng, Lãnh đạo và chuyên viên các phòng tham mưu thuộc Cục, Lãnh đạo và chuyên viên các Cảng vụ hàng hải và Công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo triển khai thực hiện Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 về quản lý cảng biển và luồng hàng hải do ông Vũ Thế Quang, Trưởng phòng Pháp chế Cục Hàng hải Việt Nam trình bày, theo đó, báo cáo cũng đã đề cập đến những thuận lợi, cũng như khó khăn trong quá trình thực hiện, qua đó giúp các Cảng vụ hàng hải sớm có những giải pháp khắc phục để triển khai thực hiện Nghị định.

Hội nghị cũng nghe ý kiến thảo luận từ các Cảng vụ hàng hải tập trung vào 3 vấn đề chính của Nghị định. Cụ thể: Quản lý hoạt động của tàu thuyền tại cảng, bến thủy nội địa và cảng cá trong vùng nước cảng biển; quản lý các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, tổ chức lập và công bố thông báo hàng hải.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Dương Chí Dũng đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm của Lãnh đạo các Cảng vụ hàng hải trong việc kịp thời cập nhật, nghiên cứu và đã có những ý kiến sát thực đối với những nội dung trọng tâm trong Nghị định. Tuy nhiên, để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định khi có hiệu lực và đi vào thực tiễn, các Cảng vụ hàng hải cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định cũng như xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện đến cán bộ, công chức trong đơn vị và các cơ quan, đơn vị có liên quan, đồng thời đề xuất các biện pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để trợ giúp tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”.

Cũng tại Hội nghị, Cục Hàng hải Việt Nam đã công bố đưa vào sử dụng cổng thông tin dùng chung phục vụ khai báo thủ tục cho tàu thuyền đến, rời cảng biển khu vực Hải Phòng. 
>