Hội nghị trực tuyến Sơ kết an toàn hàng hải 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012

      Để đánh giá kết quả công tác đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong 6 tháng đầu năm, sáng 14/8/2012, Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức ”Hội nghị trực tuyến Sơ kết an toàn hàng hải 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012”. Ông Đỗ Đức Tiến – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Hà Nội.

      Tham dự Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Cảng vụ hàng hải Hải Phòng có đại diện lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Cảng vụ hàng hải Nam Định, Cảng vụ hàng hải Thái Bình và Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam.

      Tại Hội nghị, Ông Võ Duy Thắng – Trưởng phòng An toàn, an ninh hàng hải – Cục Hàng hải Việt Nam đã báo cáo tóm tắt công tác đảm bảo an toàn hàng hải 6 tháng đầu năm 2012, phương hướng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại các cảng biển.

      Cũng tại Hội nghị, các Cảng vụ hàng hải đã báo cáo tình hình đảm bảo an toàn hàng hải tại các khu vực cảng biển, những đề xuất, kiến nghị và một số giải pháp góp phần giảm thiểu các tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại các cảng biển nước ngoài, nâng cao uy tín của đội tàu biển quốc gia.

      Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Ông Đỗ Đức Tiến – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã yêu cầu các Cảng vụ hàng hải cần đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn trong các khu vực cảng biển, đồng thời yêu cầu các Cảng vụ hàng hải nâng cao trình độ cho các Sĩ quan kiểm tra tàu biển, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng hải đến các đối tượng quản lý, tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề, hướng dẫn các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông hàng hải nhằm hạn chế tai nạn, rủi ro hàng hải đối với các tàu thuyền hoạt động trong vùng nước cảng biển cũng như hạn chế đến mức thấp nhất các tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế bị lưu giữ tại cảng nước ngoài, nhằm nâng cao uy tín của đội tàu biển Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.