Hội nghị Vận tải biển Việt Nam năm 2010- khu vực phía Bắc

Ngày 13/7/2010, Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị vận tải biển Việt Nam  2010 khu vực phía Bắc nhằm đánh giá hoạt động vận tải trong thời gian qua, đồng thời thảo luận phương hướng phát triển bền vững để đạt được mục tiêu  trọng tâm chính sách phát triển kinh tế biển theo Nghi quyết TW lần thứ 4 của BCHTW Đảng khóa 10 về chiến lược biển Việt Nam năm 2020.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, Lãnh đạo các vụ tham mưu Bộ giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, lãnh đạo các phòng tham mưu, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam và Lãnh đạo các chủ tàu khu vực phía Bắc.

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Vương Đình Lam đã phát  biểu khai mạc hội nghị


Kết thúc Hội nghị trên cơ sở ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã giải đáp các thắc mắc, đề ra những phương hướng phát triển ngành Vận tải biển trong thời gian tới, đồng thời sẽ kiến nghị với cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc của các chủ tàu trong quá trình sản xuất kinh doanh nhằm giúp các đơn vị tăng sức mạnh cạnh tranh, chủ động hội nhập và mở rộng thị trường trong thời gian tới phù hợp với quy hoạch  phát triển Vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.