Hội thao chào mừng 45 năm thành lập Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam khu vực phía Bắc

      Sáng ngày 25/7/2009, hưởng ứng Hội thao  chào mừng 45 năm thành lập Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam khu vực phía Bắc, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tham gia đầy đủ các môn thi đấu của Hội thao với phương châm rèn luyện thân thể, tăng cường giao lưu học hỏi và thi đấu trên tình thần Đoàn kết – Trung thực – Cao thượng. 
      Kết thúc hội thao, với thế mạnh về môn Tennis Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã đạt được những thành tích đáng khích lệ 
            Đôi nam:
               Nhất đôi nam < 50: Giang – Ngồng
               Nhì đôi nam   < 50: Trường – Nam
               Ba đôi nam    > 50: Trung – Tú
            Đơn nam:
               Giải nhất : Giang
               Giải nhì   : Trường