Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2014

     Hưởng ứng ngày môi trường thế giới (5/6/1972-5/6/2014), ngày 30/5/2014, Công đoàn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức trồng cây xanh tại Đại diện Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tại Cát Hải. Tham gia buổi trồng cây gồm có: Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, các đoàn viên đoàn thanh niên và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại diện Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tại Cát Hải.

     Hoạt động trồng cây góp phần phủ xanh diện tích đất trống, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch tại Đại diện. Qua hoạt động trồng cây năm nay, cũng là dịp tuyên truyền nâng cao nhận thức về ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường tới toàn thể đoàn viên thanh niên Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, từ đó có những hành động cụ thể, thiết thực trong việc bảo vệ và gìn giữ môi trường.

Hoạt động trồng cây