Lễ bàn giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

     Thực hiện Quyết định số 188-QĐ/TU, Quyết định 189-QĐ/TU, Quyết định 190-QĐ/TU ngày 09/6/2016 của Thành ủy Hải Phòng về việc chuyển giao 03 tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy Hải Phòng về trực thuộc Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam và Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải. Ngày 07/7/2016, tại Hội trường trụ sở Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng, Ban Tổ chức thành ủy Hải Phòng, Đảng ủy Bộ Giao thông Vận tải, Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức lễ bàn giao tổ chức đảng và đảng viên, Đảng bộ Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Ban Quản lý dự án hàng hải II, Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng.

     Tham dự Lễ bàn giao có đồng chí Nguyễn Giang Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải; đồng chí Vũ Quý Phàn, Vụ trưởng, Chánh văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải; đồng chí Nguyễn Việt Tiến, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và các Ban xây dựng đảng của Đảng ủy quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Hải An; các đồng chí trong Cấp ủy của 03 tổ chức đảng được bàn giao.

     Đồng chí Nguyễn Việt Tiến – Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng đã công bố và trao quyết định chuyển giao Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cho 03 tổ chức cơ sở đảng.

     Phát biểu tại buổi Lễ bàn giao, đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải cho biết, đây là chủ trương của Ban Tổ chức Trung ương về việc chuyển giao tổ chức đảng của các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải nằm tại các địa phương về sinh hoạt tại các tổ chức đảng thuộc Bộ Giao thông vận tải. Về trực thuộc Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, các tổ chức cơ sở đảng vẫn  phải tiếp tục chấp hành nghiêm túc các quy định của địa phương, tham gia tích cực vào các hoạt động chuyên môn và xã hội tại địa phương, góp sức xây dựng sự nghiệp phát triển của đất nước, của ngành và của thành phố Hải Phòng.
Một số hình ảnh của buổi lễ bàn giao 03 tổ chức cơ sở đảng và đảng viên