Lễ công bố Quyết định thành lập tiểu đội tự về Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

     Căn cứ vào Luật Dân quân tự vệ đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23/11/2009 và Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Dân quân tự vệ.

     Thực hiện Quyết định số 325/QĐ-BCH ngày 08/6/2016 của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Hồng Bàng về việc thành lập lực lượng tự vệ Cảng vụ hàng hải Hải Phòng; Quyết định số 325/QĐ-BCH ngày 08/6/2016 của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Hồng Bàng về việc bổ nhiệm đồng chí Hoàng Minh Tiến giữ chức Tiểu đội trưởng Tiểu đội tự vệ Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

     Ngày 09/6/2016, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Tiểu đội tự vệ Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

     Đến dự buổi lễ có đồng chí Trung tá Nguyễn Mạnh Cường – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quận sự Quận Hồng Bàng, Thủ trưởng các phòng tham mưu của Ban Chỉ huy quân sự quận và Ban lãnh đạo, Đảng ủy, Trưởng, Phó các phòng đơn vị trong cơ quan cùng các Chiến sỹ tự vệ mới.

     Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trung tá Nguyễn Mạnh Cường thay mặt Ban Chỉ huy quân sự quận Hồng Bàng đã giao nhiệm vụ cho Tiểu đội tự vệ Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh tại địa phương.

     Thay mặt lãnh đạo cơ quan, Đồng chí Nguyễn Ngọc Thành gửi lời cảm ơn đến Ban Chỉ huy quân sự Hồng Bàng, đã quan tâm và quyết định thành lập Tiểu đội tự vệ cho đơn vị, đây là vinh dự cũng là trách nhiệm của của Ban Giám đốc và công chức, viên chức, người lao động Cảng vụ hàng hải Hải Phòng. Trong thời gian tới, cùng với tập thể lãnh đạo và cấp ủy sẽ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để Tiểu đội tự vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ban Chỉ huy quân sự quận giao, cùng với lực lượng vũ trang quận hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.
 
Toàn cảnh buổi Lễ công bố