Lễ công bố và trao Quyết định bộ nhiệm Phó Trưởng phòng của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng

     Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam về việc kiện toàn tổ chức của đơn vị theo Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải, ngày 27/12/2017, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tổ chức buổi Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Tâm, Chuyên viên phòng An toàn – An  ninh hàng hải giữ chức Phó trưởng phòng An toàn – An ninh hàng hải; ông Vũ Hồng Quang, Chuyên viên chính phòng Thủ tục tàu thuyền giữ chức Phó trưởng phòng Thủ tục tàu thuyền.
     Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng chúc mừng 02 đồng chí được bổ nhiệm đồng thời đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục phát huy vai trò, ý thức, trách nhiệm của mình trong cương vị mới để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
     Thay mặt cho các đồng chí được bổ nhiệm, ông Vũ Hồng Quang phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Đảng uỷ, lãnh đạo đơn vị và tập thể cán bộ công chức, viên chức trong phòng, xin hứa sẽ hứa tiếp tục phấn đấu, không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất đạo đức, phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của phòng cũng như nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
    Sau đây là hình ảnh trong buổi Lễ công bố: