Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiểm Trưởng phòng Điều phối lưu thông hàng hải và Trưởng Trạm Phà Rừng

       Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam về việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải, ngày 12/02/2018, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đối với ông Mạc Thành Kiên, Phó trưởng phòng Điều phối lưu thông hàng hải giữ chức Trưởng phòng Điều phối lưu thông hàng hải; ông Nguyễn Hoàng An, Chuyên viên Trạm Phà Rừng giữ chức Trưởng Trạm Phà Rừng.
       Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng chúc mừng hai đồng chí được bổ nhiệm đồng thời đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục phát huy vai trò, ý thức, trách nhiệm của mình trong cương vị mới để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
       Thay mặt cho các đồng chí được bổ nhiệm, ông Mạc Thành Kiên phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị và tập thể cán bộ công chức, viên chức, xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất đạo đức, phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của phòng, của trạm cũng như nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
       Sau đây là một số hình ảnh trong buổi Lễ công bố: