Lễ kết nạp đảng viên mới

     Ngày 27/12/2018, được sự chuẩn y của Ban Chấp hành hành Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Chi bộ Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Cát Hải đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Lê Văn Quyền. Đến dự buổi lễ có đồng chí Đan Thị An  Hồng- Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, đồng chí Vũ Ngọc Bích Phó Giám Đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, các quần chúng ưu tú.

     Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư chi bộ Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Cát Hải đã công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú, giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, phân công Đảng viên trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ đồng chí đảng viên mới tiếp tục rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, phấn đấu rèn luyện về tư tưởng, có lối sống lành mạnh, học tập và nâng cao trình độ để có thể đảm đương và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

     Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

      Phát biểu chỉ đạo trong buổi Lễ kết nạp, đồng chí Đan Thị An Hồng- Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã chúc mừng cá nhân đồng chí đảng viên mới sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách với sự cố gắng không ngừng đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; bầy tỏ mong muốn đồng chí sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, phát huy năng lực hơn nữa để cùng Chi bộ Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải phòng tại Cát Hải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng ngày càng phát triển, đề nghị Chi bộ tập trung lãnh đạo, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác của đảng viên và quần chúng trong Chi bộ.

     Buổi Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang trọng, đúng quy trình, thủ tục lễ kết nạp đảng viên mới.

     Sau đây là một số hình ảnh của Lễ kết nạp: