Lễ ký giao ước thi đua khối các cơ quan, đơn vị Trung ương hoạt động trong lĩnh vực giao thông thủy trên địa bàn Hải Phòng

     Chiều ngày 05/3/2013, tại Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Khối các cơ quan, đơn vị Trung ương hoạt động trong lĩnh vực giao thông thủy trên địa bàn Hải Phòng năm 2013 gồm 8 đơn vị: Cảng vụ hàng hải Hải Phòng; Cảng vụ Đường thuỷ Nội địa Khu vực I; Tổng Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải Miền Bắc; Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng; Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử hàng hải Việt Nam; Ban Quản lý Dự án Hàng hải II; Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu hạn hàng hải Khu vực I; Chi cục Đường thuỷ Nội địa phía Bắc tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động và ký kết Giao ước thi đua năm 2013. Tham dự Hội nghị có đồng chí  Nguyễn Hoàng Bí – Phó Trưởng ban Thi đua Khen Thưởng thành phố Hải Phòng cùng đại diện Lãnh đạo và thường trực thi đua của 08 đơn vị thành viên trong Khối.
 

Hội nghị triển khai hoạt động Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Trung ương hoạt động trong lĩnh vực giao thông thủy trên địa bàn Hải Phòng năm 2013.

     Với mục tiêu: đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị trong Khối; giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế – xã hội do Trung ương và Thành phố giao; góp phần tích cực vào thực hiện chủ đề năm 2013 của thành phố “Du lịch và Đô thị”. Lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước, của ngành và của thành phố.

     Hội nghị đã thông qua và thống nhất với nội dung giao ước thi đua và cụ thể hóa vào các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong Khối như: đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông, kế hoạch hóa gia đình; thi đua lao động giỏi; tăng cường xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực trong lĩnh vực giao thông thủy.

     Để công tác thi đua năm 2013 đạt kết quả cao, hoàn thành các nội dung giao ước thi đua, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng với tư cách là Trưởng khối thi đua cùng các thành viên trong Khối đề ra một số biện pháp như: thường xuyên phát động thi đua gắn với các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của thành phố, của ngành; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp phát động thi đua; tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao; đánh giá, bình xét, tổng kết phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị đảm bảo thực chất, công bằng, toàn diện, không hình thức…

     Các đơn vị thành viên trong Khối đã tham luận, chia sẻ bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện nội dung thi đua, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thi đua của Khối trong năm 2013.


 Lễ ký giao ước thi đua Khối các cơ quan, đơn vị Trung ương hoạt động trong lĩnh vực giao thông thủy trên địa bàn Hải Phòng.