Lễ Ký kết giao ước thi đua của Khối các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực giao thông thủy

Thực hiện Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc chia cụm, khối thi đua và Công văn số 24/HĐTĐKT-THHC ngày 04/11/2010 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố về việc triển khai tổ chức thực hiện chia cụm, khối thi đua.
Ngày 06/7/2011, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng chủ trì tổ chức Hội nghị thông qua Quy chế hoạt động, giao ước thi đua và Lễ Ký kết giao ước thi đua của Khối các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực giao thông thủy. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban thi đua – Khen thưởng thành phố Hải Phòng và đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc khối như: Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I, Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng, Chi Cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I, Ban Quản lý dự án hàng hải II, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam và Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II.
Tại Hội nghị, các cơ quan trong Khối đã phát biểu ý kiến đóng góp cho “Giao ước thi đua” và phấn đấu thực hiện giao ước thi đua, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đồng thời là căn cứ cho việc đánh giá, bình chọn, suy tôn đơn vị xuất sắc, tiêu biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng. 
Cũng tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã thống nhất bầu đồng chí Bùi Văn Minh – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng làm Khối trưởng các Cơ quan hoạt động trong lĩnh vực giao thông thủy nhiệm kỳ 2011.