Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực I

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 1608/CHHVN-PC ngày 26/4/2014 của Cục Hàng hải Việt Nam, ngày 05/6/2014, tại Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực I.

     Tham dự buổi Lễ, về phía Cảng vụ hàng hải Hải Phòng có đồng chí Bùi Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc và Lãnh đạo các phòng, đơn vị.

     Về phía Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực I có đồng chí Tạ Văn Tố – Giám đốc cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, Trưởng, phó các phòng chuyên môn nghiệp và Văn phòng đại diện.

     Trên cơ sở nội dung Quy chế phối hợp giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Đường thủy nội địa, Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và Cảng vụ Đưởng thủy nội địa khu vực I đã quy định chi tiết công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Bao gồm: Phối hợp trong công tác chỉ đạo kiểm tra; công tác lập kế hoạch điều động tàu thuyền; công tác điều tra tai nạn hàng hải và đường thủy nội địa; trong trao đổi thông tin và xử lý thông tin; trong công tác kiểm tra giám sát, tuyên truyền phổ biến pháp luật và phối hợp thực hiện các mặt công tác khác. Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải thủy, giảm thiểu thủ tục hành chính.

     Tại buổi Lễ, Lãnh đạo hai đơn vị đã nhất trí tăng cường phối hợp hơn nữa và cam kết sẽ yêu cầu các phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan triển khai Quy chế ngay sau khi được ký.

     Trong không khí đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, buổi Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực I đã thành công tốt đẹp.Đồng chí Tạ Văn Tố – Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực I phát biểu tại buổi Lễ


Đồng chí Bùi Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phát biểu tại buổi Lễ
Quang cảnh Lễ ký kết