Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và Chi cục Đăng kiểm số 10.

     Ngày 12/9/2013 Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BGTVT và Đề án “đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo MOU vào cuối năm 2014”. Trên tinh thần đó, ngày 30/7/2014, tại trụ sở Chi cục Đăng kiểm số 10 đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và Chi cục Đăng kiểm số 10.

     Tham dự buổi Lễ, về phía Chi cục Đăng kiểm số 10 có Đồng chí Nguyễn Văn Khâm – Giám đốc, các đồng chí Lãnh đạo Chi cục Đăng kiểm số 10 và Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Chi cục Đăng kiểm số 10.

     Về phía Cảng vụ hàng hải Hải Phòng có Đồng chí Bùi Văn Minh – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc, các Đồng chí trong Ban Giám đốc và Lãnh đạo các phòng, đơn vị.

     Trong những năm qua, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và Chi cục Đăng kiểm số 10 đã thường xuyên trao đổi, phối hợp trong quá trình thực thi nhiệm vụ, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý chuyên ngành Hàng hải tại khu vực. Việc ký kết Quy chế này nhằm bổ sung những điều khoản mới vào Quy chế mà hai đơn vị đã ký năm 2011 để phù hợp với yêu cầu hiện tại, tạo cơ sở pháp lý cho hai đơn vị thực hiện tốt hơn nữa trong công tác phối hợp.

     Nội dung Quy chế phối hợp tập trung chủ yếu vào việc phối hợp trong công tác kiểm tra tàu thuyền Việt Nam hoạt động trong vùng nước cảng biển Hải Phòng nhằm đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường, thực hiện tốt mục tiêu giảm thiểu tàu biển Việt Nam đi nước ngoài bị lưu giữ qua kiểm tra PSC theo tinh thần Chỉ thị số 09/CT-BGTVT và Đề án “Đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo MOU vào cuối năm 2014”.

     Phát biểu tại Lễ ký kết, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và Giám đốc Chi cục Đăng kiểm số 10 đã chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, viên chức hai đơn vị quyết tâm triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Quy chế phối hợp, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực vận tải thủy trong giai đoạn khó khăn của ngành vận tải hiện nay.

 

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và Chi Cục đăng kiểm số 10