Lễ ký Quy chế phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn trong vùng nước cảng biển và khu vực được giao quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

     Để nâng cao hiệu quả trong hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn tại khu vực cảng biển Hải phòng và khu vực được giao quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, ngày 30/12/2013, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn trong vùng nước cảng biển Hải Phòng và khu vực được giao quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực I và Đài thông tin Duyên hải Hải Phòng.

     Tham dự Lễ ký có Đồng chí Trần Văn Độ – Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực I; Đồng chí Nguyễn Bá Huy – Giám đốc Đài thông tin duyên hải Hải Phòng; Đồng chí Bùi Văn Minh – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cùng trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

     Phát biểu tại buổi Lễ, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng nêu rõ sự cần thiết trong việc phối hợp tìm kiếm cứu nạn trong vùng nước cảng biển, đặc biệt trên tuyến bờ ra đảo theo Quyết định 850/QĐ-CHHVN ngày 11/9/2013 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc giao quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam. Quy chế phân định rõ trách nhiệm các bên liên quan trong quá trình triển khai công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn, nhằm hạn chế tổn thất ít nhất về người và tài sản khi có sự cố, tai nạn xảy ra.


Lễ ký Quy chế phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn trong vùng nước cảng biển
Hải Phòng và khu vực được giao quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng


 
Đại diện Lãnh đạo các Đơn vị trong Lễ ký

     Sau Lễ ký, Lãnh đạo các đơn vị đã thống nhất sớm triển khai Quy chế phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn trong vùng nước cảng biển Hải Phòng và khu vực được giao quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng nhằm chủ động ứng phó với các sự cố, tai nạn hàng hải và các diễn biến thời tiết bất thường trong mùa mưa bão năm 2014.