Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ đới với các vụ cháy, nổ trong vùng nước cảng biển Hải Phòng.

     Để triển khai thực hiện Quy định tại Điều 84 Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, ngày 05/8/2014, tại trụ sở Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ đối với các vụ cháy, nổ trong vùng nước cảng biển Hải Phòng.

     Tham dự buổi Lễ, có đại diện lãnh đạo Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hải Phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng và Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

     Quy chế phối hợp tập trung vào các nội dung liên quan đến sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống cháy, nổ; trách nhiệm trong xử lý thông tin sự cố cháy, nổ; trách nhiệm phối hợp trong công tác xử lý sự cố cháy, nổ; trách nhiệm phối hợp trong công tác kiểm tra đối với các hoạt động hàng hải có nguy cơ gây ra sự cố cháy, nổ cao trong vùng nước cảng biển.

     Phát biểu tại buổi Lễ, đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đánh giá cao sự cần thiết phải ban hành quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ đối với các vụ cháy nổ trong vùng nước cảng biển Hải Phòng nhằm ứng phó kịp thời các sự cố cháy, nổ liên quan đến tàu thuyền, góp phần đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong khu vực cảng biển Hải Phòng.

 

Lế ký kết Quy chế phối hợp