Nghiên cứu xây dựng mô hình, cơ chế phối hợp phòng, chống cháy nổ với tàu thuyền hoạt động trong khu vực cảng biển Việt Nam, ứng dụng thí điểm tại khu vực cảng biển Hải Phòng

                Ngày 21/11/2012, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ “ Nghiên cứu xây dựng mô hình, cơ chế phối hợp phòng, chống cháy nổ với tàu thuyền hoạt động trong khu vực cảng biển Việt Nam, ứng dụng thí điểm tại khu vực cảng biển Hải Phòng ” do ThS Nguyễn Ngọc Thành – Phó Gám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng làm chủ nhiệm đề tài.


Hội đồng nghiệm thu

           Hội đồng nghiệm thu của Bộ Giao thông vận tải gồm có: TS. Dương Thị Khuê Anh, Phó Vụ trưởng Vụ KHCN- Bộ Giao thông Vận tải làm Chủ tịch hội đồng; TS. Mai Bá Lĩnh, chuyên viên Vụ KHCN- Bộ Giao thông Vận tải- Ủy viên kiêm thư ký; ThS. Đại tá Phạm Viết Dũng – Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng – Ủy viên phản biện;  KS. Vũ Ngọc Bích – Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh – Ủy viên phản biện; KS Lê Thanh Phúc – Phó Trưởng phòng AT&ANHH – Cục Hàng hải Việt Nam- Ủy viên; KS. Trương Văn Thái – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng – Ủy viên và Th.S Nguyễn Văn Khải – Phó Trưởng phòng AT&TTHH – Cảng vụ hàng hải Hải Phòng-Ủy viên.

           Hội đồng đã nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu trong quá trình thực hiện đề tài và cùng nhận xét, trao đổi, góp ý cho đề tài và đã đánh giá cao sự nghiêm túc của nhóm tác giả thể hiện trong quá trình làm việc. Đây là một đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao; đã chỉ ra mô hình, cơ chế và lực lượng phối hợp khi tàu thuyền hoạt động tại các cảng biển xảy ra sự cố cháy, nổ theo một quy trình cụ thể nhằm đảm bảo hiệu quả khi xử lý sự cố, rất phù hợp với điều kiện hiện có tại các cảng biển có quy mô nhỏ tại Việt Nam. Ngoài ra, đề tài còn có ý nghĩa về mặt quản lý trong lĩnh vực hàng hải, giúp các Cảng vụ hàng hải nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động của các tàu thuyền tại cảng.

            Hội đồng nghiệm thu của Bộ Giao thông vận tải đã nhất trí đánh giá Đề tài đạt điểm loại A.


Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu


Th.S, Đại tá Phạm Viết Dũng – Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng nhận xét đề tài


Hội đồng nhận xét – đánh giá nghiệm thu