Phối hợp hoạt động, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp

       Chiều ngày 02/10/2019, Ban Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã tham dự cuộc họp Sơ kết đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng 9 tháng đầu năm 2019.

       Tại cuộc họp, Ông Nguyễn Tường Anh – Thành viên Hội đồng quản trị, quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty trong những năm qua và 9 tháng đầu năm 2019, những thuận lợi, khó khăn của đơn vị. Trong đó có một số nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa Cảng Hải Phòng và Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng như:

       Thuận lợi: Trong thời gian qua, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng trong các hoạt động liên quan đến lĩnh vực cảng biển. Qua đó, đã giúp doanh nghiệp luôn ổn định và phát triển. Tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng đều tăng trưởng rất cao qua các năm và là một trong những cảng biển đứng tốp đầu trong cả nước về sản lượng hàng hóa thông qua cảng.

       Khó khăn: Luồng Hải Phòng thường xuyên bị sa bồi, việc này ảnh hưởng đến việc tiếp nhận các tàu có trọng tải lớn vào cảng Hải Phòng, trong đó có các tàu Container, độ sâu của vũng quay Cảng Chùa Vẽ chưa tương xứng với độ sâu luồng vào…..

       Cũng tại cuộc họp, Ông Phạm Hồng Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn đối với Cảng Hải Phòng và mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.

       Đại diện Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Ông Nguyễn Anh Vũ – Giám đốc chúc mừng những kết quả mà Cảng Hải Phòng đã đạt được trong những năm qua và trong 9 tháng đầu năm 2019. Ông Nguyễn Anh Vũ đã giải đáp các ý kiến của doanh nghiệp, đưa ra các phương án giải quyết nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thẩm quyền của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và ghi nhận các ý kiến đề xuất của Cảng Hải Phòng, trình các cấp đối với những nội dung không thuộc thẩm quyền của đơn vị.

       Kết luận cuộc họp, Ông Phạm Hồng  Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã cảm ơn sự quan tâm của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng trong suốt thời gian vừa qua và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ hơn nữa từ phía Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng trong thời gian sắp tới.

       Một số hình ảnh tại buổi họp sơ kết: