Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Bộ Giao thông vận tải

Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Bộ Giao thông vận tải

Số hiệu:2081/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Loại văn bản:Quyết định
Người ký:Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành:17/07/2017
Thời gian bắt đầu hiệu lực17/07/2017
Tài liệu đính kèm:2081.QĐ-BGTVT.pdf

cangvuhp425282017.rar