Quyết định 130/QĐ-CHHVN ngày 12/02/2015 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê ngành Hàng hải

Số hiệu:Số: 130/QĐ-CHHVN
Cơ quan ban hành:Cục Hàng hải Việt Nam
Loại văn bản:Công văn điều hành
Người ký:Cục trưởng Nguyễn Nhật
Ngày ban hành:12/02/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực12/02/2015
Tài liệu đính kèm:130.QÐ-CHHVN.rar
Quyết định về việc hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê ngành Hàng hải