Quyết định số 2033/QĐ-BYT ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ Y tế

Quyết định số 2033/QĐ-BYT ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia truyền thông vận động thực hiện giảm muối trong khẩu phần ăn để phòng, chống tăng huyết áp, đột quỵ và các bệnh không lây nhiễm khác, giai đoạn 2018 – 2025.
(Chi tiết tại file đính kèm).


cangvuhp436542018.rar