Quyết định số 347/QĐ-CHHVN ngày 28/03/2017 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở: “Đê chắn sóng – Yêu cầu thiết kế”

Quyết định số 347/QĐ-CHHVN ngày 28/03/2017 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở: “Đê chắn sóng – Yêu cầu thiết kế”.
cangvuhp403952017.rar