Quyết định số 395/QĐ-CHHVN ngày 23/3/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam công bố danh mục định kỳ khảo sát thông báo hàng hải các tuyến luồng hàng hải chuyên dùng, khu neo đậu chuyển tải chuyên dùng và vùng nước trước bến cảng


cangvuhp4931642020.pdf