Quyết định về việc hướng dẫn “Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Hàng hải”

Số hiệu:Số: 129/QĐ-CHHVN
Cơ quan ban hành:Cục Hàng hải Việt Nam
Loại văn bản:Công văn điều hành
Người ký:Cục trưởng Nguyễn Nhật
Ngày ban hành:12/02/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực12/02/2015
Tài liệu đính kèm:129.QÐ-CHHVN.signed.rar
Quyết định về việc hướng dẫn “Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Hàng hải”