Sơ kết 6 tháng đầu năm công tác phối hợp quản lý hoạt động hàng hải giữa các Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại khu vực cảng biển Hải Phòng, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2012

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng, ngày 14/8/2012, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng chủ trì tổ chức cuộc họp “Sơ kết 6 tháng đầu năm công tác phối hợp quản lý hoạt động hàng hải giữa các Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại khu vực cảng biển Hải Phòng, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2012” tại trụ sở Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

Tới dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước   chuyên ngành đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng như: Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Cục Hải quan Hải Phòng, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng, Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế Hải Phòng, Chi Cục Kiểm dịch thực vật vùng I, Cơ quan thú y vùng II.

Tại cuộc họp, Ông Nghiêm Quốc Vinh – Trưởng phòng Pháp chế Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã báo cáo tóm tắt hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2012, những kết quả đạt được và những khó khăn tồn tại trong công tác phối hợp ảnh hưởng đến hoạt động chung của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Cũng tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm giải quyết những khó khăn, tồn tại, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải trong khu vực cảng biển phát triển.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Bùi Văn Minh – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng nhấn mạnh, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng sẽ nỗ lực hết sức, chủ động phối hợp với các Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại cảng biển Hải Phòng tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải phát triển nhằm đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.