Tàu Zhen Hua 12 vận chuyển 02 cẩu giàn container có kích thước siêu trường vào cảng Nam Hải Đình Vũ – Hải Phòng an toàn

     Ngày 04/3/2014, Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Jardine Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng đề nghị Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cho phép tàu Zhen Hua 12, quốc tịch Trung Quốc, vận chuyển hàng siêu trường vào cảng Nam Hải Đình Vũ dỡ hàng. Tàu Zhen Hua 12 vận chuyển 02 cẩu giàn container có chiều cao tính từ mặt nước đến điểm cao nhất của cẩu giàn là 53,4m, chiều rộng toàn bộ là 92,48m. Qua xem xét hồ sơ và sơ đồ xếp hàng của tàu, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng thấy đây là tàu chở hàng siêu trường có chiều cao và chiều rộng lớn nhất từ trước đến nay đến khu vực Hải Phòng. Do đó, để có cơ sở quyết định cho phép tàu vào cảng an toàn cần phải họp bàn, tính toán, thống nhất Phương án chi tiết, cụ thể, đồng thời báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam cho kiến chỉ đạo.

     Ngày 07/3/2014, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng chủ trì cuộc họp thống nhất Phương án với đại diện các cơ quan, đơn vị: Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải khu vực II, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, Phòng Cảnh sát đường thủy – Công an Hải Phòng, Công ty Cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ và Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Jardine Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng. Tại cuộc họp, các đại biểu đã phân tích, tính toán và đưa ra các biện pháp về việc bảo đảm tuyệt đối an toàn đối với hai đường dây điện cao thế qua luồng Lạch Huyện, kênh Hà Nam, cũng như yêu cầu về tàu lai hỗ trợ tàu trên luồng, ca nô dẹp luồng, thời gian tổ chức cho tàu vào cảng và các biện pháp cần thiết khác nếu có sự cố xảy ra.

     Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Cục Hàng hàng hải Việt Nam, giao Cảng vụ hàng hải Hải Phòng căn cứ điều kiện thực tế, chủ trì phối hợp với các bên liên quan tổ chức cho tàu vào cảng và Phương án đã được thống nhất tại cuộc họp. Ngày 11/3/2014, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng  khu vực II thống nhất tổ chức cho tàu Zhen Hua 12 vào cảng Nam Hải Đình Vũ. Mặc dù việc tổ chức cho tàu vào cảng gặp rất nhiều khó khăn, do điều kiện luồng vào cảng hạn chế, kênh Hà Nam có chiều rộng 80m; tàu hành trình qua 02 đường điện cao thế cắt ngang qua luồng Lạch Huyện, kênh Hà Nam; thời điểm tàu vào cảng trời mù, tầm nhìn xa hạn chế; mật độ tàu thuyền ra, vào khu vực lớn. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Cảnh sát đường thủy – Công an Hải Phòng và các cơ quan liên quan, đặc biệt là với Hoa tiêu dẫn tàu, đến 15 giờ 00 cùng ngày, tàu Zhen Hua 12 đã được điều động vào cập cảng Nam Hải Đình Vũ an toàn.

     Việc tổ chức thành công cho tàu Zhen Hua 12 vào cảng Nam Hải Đình Vũ an toàn đã góp phần tiết kiệm cho phía chủ tàu, chủ hàng và chủ cảng hàng trăm ngàn USD so với các phương thức vận chuyển khác và được các Doanh nghiệp đánh giá rất cao.

     Sau đây là một số hình ảnh:

 

Tàu Zhen Hua 12 hành trình trên luồng Hải Phòng  


Tàu Zhen Hua 12 đang chuẩn bị cập cảng Nam Hải Đình Vũ

 

Tàu Zhen Hua 12 cập cảng Nam Hải Đình Vũ an toàn.