Thành ủy Hải Phòng khảo sát thực tiễn quá trình 30 năm đổi mới hệ thống cảng biển Hải Phòng tại Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

     Sáng ngày 12/02/2014, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố khảo sát thực tiễn quá trình 30 năm đổi mới hệ thống cảng biển Hải Phòng tại Cảng vụ hàng hải Hải Phòng. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; Lãnh đạo các Sở, ngành trong Đoàn khảo sát.

     Về phía Cảng vụ hàng hải Hải Phòng có Đồng chí Bùi Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cùng Ban Giám đốc, Trưởng, phó các phòng, đơn vị.

     Tại buổi làm viêc, Đồng chí Bùi Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã trình bày báo cáo tổng quan quá trình phát triển hệ thống cảng biển Hải Phòng sau 30 năm đổi mới. Hệ thống cảng biển Hải Phòng không ngừng phát triển qua 30 năm, từ sản lượng hàng hóa, tàu thuyền thông qua cảng, đến số lượng các đại lý, chủ tàu và chủ cảng. Tuy nhiên, sự lớn mạnh của hệ thống cảng biển kéo theo một số vấn đề bất cập về mô hình quản lý cảng; cảng nhiều nhưng không mạnh; cạnh tranh lẫn nhau, kéo giảm giá cước, giá dịch vụ, gây thiệt hại cho chính các cảng và làm ảnh hưởng tới môi trường dịch vụ chung của hệ thống cảng Hải Phòng. Việc nạo vét luồng vào cảng Hải Phòng cũng bị động và chưa đáp ứng yêu cầu, luôn gặp khó khăn về kinh phí nạo vét hằng năm. Việc quản lý tổng hợp vùng bờ, quản lý hệ thống dịch vụ hậu cần sau cảng còn hạn chế.

 


Đồng chí Nguyễn Văn Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố phát biểu tại buổi làm việc

     Sau khi nghe đại diện các Sở, ngành thảo luận, góp ý báo cáo của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Đồng chí Nguyễn Văn Thành – Bí thư Thành ủy kết luận như sau: yêu cầu xác định rõ nguyên nhân sản lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng biển Hải Phòng tăng; tại sao tỷ lệ hàng rời thông qua cảng giảm; mô hình quản lý các cảng như thế nào phù hợp với thực tế và đáp ứng yêu cầu phát triển, gắn với phát triển bền vững, xây dựng cảng xanh…
Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, khảo sát thực tế qua 30 năm đổi mới là nhằm làm sáng tỏ đường lối đổi mới của Đảng; thấy rõ bài học thành công và cả những bài học không thành công. Từ đó đưa ra các đề xuất có đủ cơ sở lý luận và thực tiễn, đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới, đạt được nhiều thành tựu lớn hơn, khắc phục kịp thời và có giải pháp giải quyết, xử lý các vướng mắc, hạn chế…

     Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu rà soát lại cơ chế quản lý, thủ tục hành chính; kết nối hệ thống giao thông, gắn với dịch vụ logistics; nghiên cứu mô hình quản lý cảng để vận hành thống nhất và đồng bộ, xây dựng quy chuẩn các cảng, tạo sự liên kết, phối hợp, tăng sức mạnh, sức cạnh tranh; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; tăng cường, mở rộng quan hệ Quốc tế; khẩn trương thực hiện Kết luận 72-KL/TW ngày 10/10/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị khóa IX “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ Công nghiệp hoá, Hiện đại hóa đất nước”; góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hải Phòng nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung. Đây cũng là dịp để đánh giá chi tiết khu vực cảng biển Hải Phòng phát triển như thế nào trong bối cảnh cạnh tranh, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.


 
Đồng chí Bùi Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ hàng Hải Phòng báo cáo tại Hội nghị
 

Đồng chí Nguyễn Văn Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố thăm bộ phận “Một cửa” tại
Cảng vụ hàng hải Hải Phòng