Thông báo tuyển dụng Cảng vụ hàng hải Hải Phòng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cảng vụ hàng hải Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013

1.Chỉ tiêu tuyển dụng:

Kỹ sư Điều khiển tàu biển                  02 người.

Kỹ sư Máy tàu biển                            02 người

Cử nhân kinh tế                                  03 người

Cao đẳng tin học                                 01 người

2. Điều kiện tuyển dụng:

Tuổi đời không quá 45 tuổi, lý lịch rõ ràng, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không vi phạm pháp luật hoặc đang bị phạt tù, cải tạo quản chế giáo dục tại địa phương;

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng loại Trung bình khá trở lên; nói, viết thành thạo tiếng Anh chuyên ngành; sử dụng thành thạo máy vi tính.

3. Hình thức tuyển dụng:

Xét tuyển và kiểm tra sát hạch trực tiếp (Theo Luật Viên chức và Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng và sử dụng viên chức).

4. Hồ sơ tuyển dụng 02 bộ gồm có

Đơn xin dự tuyển; sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương (chụp trong vòng 06 tháng); bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp và các loại bằng cấp chứng chỉ khác; bản sao công chứng phiếu điểm toàn khóa học; Giấy chứng nhận sức khỏe do Trung tâm y tế cấp huyện trở lên cấp trong thời gian không quá 06 tháng; bản photo copy chứng minh nhân dân; bản sao Giấy khai sinh, 02 ảnh 3×4 và 2 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

5. Địa điểm làm việc

Tại Trạm quản lý Kênh Cái Tráp thuộc Đại diện Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tại Cát Hải, Trạm Đại diện Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tại Huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 01/04/2013 đến hết ngày 10/4/2013 tại phòng Tổ chức cán bộ, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng. Số 1A Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng (không nhận hồ sơ qua đường bưu điện).