Thông báo văn bản hướng dẫn thực hiện luật, nghị định mới ban hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hiệu:Số: 3663/TB-CHHVN
Cơ quan ban hành:Cục Hàng hải Việt Nam
Loại văn bản:Thông báo
Người ký:Trưởng phòng Công trình hàng hải Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành:06/09/2014
Thời gian bắt đầu hiệu lực06/09/2014
Tài liệu đính kèm:VAN BAN MOI.rar