Thông báo Văn bản QPPL mới ban hành: Quyết định số 47/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn


Số hiệu:.
Cơ quan ban hành:Cục Hàng hải Việt Nam
Loại văn bản:Thông báo
Người ký:Trưởng phòng VTDVHH Trịnh Thế Cường
Ngày ban hành:09/10/2014
Thời gian bắt đầu hiệu lực09/10/2014
Tài liệu đính kèm:47-2014.signed.rar