Thông báo văn bản QPPL: Thông tư liên tịch số 59/2014/TTLT-BTC-BGTVT, ngày 09/5/2014 hướng dẫn thu, nộp và sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn nhà nước

Thông báo văn bản QPPL: Thông tư liên tịch số 59/2014/TTLT-BTC-BGTVT, ngày 09/5/2014 hướng dẫn thu, nộp và sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn nhà nước.

Số hiệu:Số: 2258/TB-CHHVN
Cơ quan ban hành:Cục Hàng hải Việt Nam
Loại văn bản:Thông báo
Người ký:Phó trưởng phòng QLKCHTCB Đỗ Thanh Thùy
Ngày ban hành:09/06/2014
Thời gian bắt đầu hiệu lực09/06/2014
Tài liệu đính kèm:VAN BAN MOI.rar