Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2 và danh mục tài liệu tham khảo dùng cho xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2022 vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.