Thông tư liên tịch số: 59/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 9 tháng 5 năm 2014 của Bộ tài chính – Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thu, nộp và sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn nhà nước.

Thông tư liên tịch số: 59/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 9 tháng 5 năm 2014 của Bộ tài chính – Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thu, nộp và sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn nhà nước.
cangvuhp3071662014.PDF