Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ lao động thương binh xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ lao động thương binh xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
cangvuhp4002322017.rar