Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/12/2015 của Chính Phủ về cấp bản sao tử sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Số/Ký hiệu20/2015/TT-BTP
Ngày ban hành29/12/2015
Ngày có hiệu lực15/02/2016
Người kýNguyễn Khánh Ngọc
Trích yếuQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
Phân loạiThông tư

cangvuhp3601432016.rar